top of page

Antonius Abt kerk

Schoolproject Antonius Abt kerk in Volkel

Juni 2021

Projectdefinitie en ontwerp

Dit ontwerp is individueel ontworpen, het gebruikersonderzoek is in teamverband met 4 klasgenoten uitgevoerd.

Concept ‘connectie’

Het herbestemmen van de Antonius Abt kerk in Volkel is wat de opdracht luidde. Aan de hand van het boek ‘Mag dit weg? Methodiek voor herbestemmen’ is de opdracht uitgevoerd. Karianne Vandenbroucke, schrijfster van het boek en tevens erfgoedspecialist, heeft vier ontwerpprincipe bedacht waarmee karakteristieke gebouwen herbestemd kunnen worden. Kopie, connectie, contrast en contact. Bij dit project is het principe connectie gekozen en uitgewerkt in het ontwerp.

 

De connectie is gemaakt vanuit de bestaande vormentaal. De architectuur van de kerk kent veel ronde vormen en spitsbogen. Uit deze bestaande vormen is een organisch lijnenspel ontstaan. De nieuwe vormgeving kent aspecten uit de huidige vormgeving en creëert een onderlinge samenhang. De organische vormen maken een connectie met de natuur. De natuur is onze bron en de kern waaruit alles ontstaat.

  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page